TooTheWeb Webdesign Support

Vad har jag att förlora...

Säkra livsviktiga filer:


Vad har jag att vinna...

Uppfyllda försäkringskrav

Kortare stillestånd och lägre uppstartskostnader vid skada

StatestikRing oss så får vi titta på vad som skulle kunna passa dig. Vi ger dig ett förslag grundat på de behov vi har analyserat fram. Sen får du i lugn och ro fundera på om det kan vara något för dig.

Hur säker är din dator, är den uppdaterad. Har du ett aktuellt virusprogram. När gjorde du din senaste virus genomsökning.


Finns det trojaner och maskar i datorn som gör din information osäker och känslig. När uppdaterade du senast ditt operativsystem och dina övriga program.


En dator som inte är uppdaterad eller regelbundet scannas mot hot kommer förr eller senare att bli drabbad med förödande effekter för dig och den information du har på din dator. Vi erbjuder en tjänst där vi gör det jobbet åt dig via vi vår distans support.


Vi scannar och uppdaterar och optimerar utan att ditt arbete störs, enligt de intervaller och tider vi kommer överens om. Självklart får du regelbundna rapporter som berättar när och vad som gjorts.


Säkerhetskopiering. Gör du säkerhetskopior på ditt material.

Varför inte? Eller har du säkerhetskopian brevid datorn?


Partner: